EQUIPO SANCHEZ & JORDANA

Som un despatx professional amb mes de trenta cinc anys d’experiència, implantat sòlidament a l’àmbit de l’assessorament empresarial de qualitat. El nostre equip, comprés per mes de vint professionals de diverses àrees, està capacitat per donar una resposta integral a les seves necessitats. La integració de diferents professionals ens permet el desenvolupament d’un treball multidisciplinari amb la finalitat de potenciar els serveis que oferim i proporcionar un major valor afegit. La nostra característica distintiva es l’atenció personalitzada i un total compromís aplicat als serveis d’assessorament i gestió empresarial. L’experiència acumulada durant aquests anys cooperant amb empreses de diferents sectors ens facilita oferir un assessorament adaptat a les necessitats específiques del seu negoci, desenvolupat per professionals amb un ampli coneixement de ca d’un d’ells. La nostra continua formació en les matèries ens permet estar actualitzats en qualsevol àmbit de influència sobre la legislació mercantil, civil, laboral i tributària. El màxim compromís amb els nostres clients i la disciplina en els seus assumptes en ha permès consolidar la nostra firma com a referència a l’àmbit de l’assessorament empresarial gracies a la confiança dipositada pels mateixos.

JOSÉ SÁNCHEZ MARTÍNEZ

Càrrec: Soci fundador

Soci especialitzat en assessoria fiscal i auditoria i responsable de l’àrea de consultoria. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials Censor Jurat de Comptes.

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ

Càrrec: Soci fundador

Soci especialitzat en assessoria jurídica i responsable dels departaments jurídic i laboral. Llicenciat en Dret.

FERNANDO SANCHEZ GARCIA

Càrrec: Col·laborador especialitzat en comptabilitat

Expert Comptable

SHEILA GUIRADO ZAMBRANA

Càrrec: Col·laboradora

Col·laboradora especialitzada en Dret Laboral, Dret Concursal i assessoria jurídica. Llicenciada en Dret.

ANTONIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ

Càrrec: Soci fundador

Soci especialitzat en assessoria fiscal i responsable dels departaments fiscal i comptable. Diplomat en Ciències Empresarials

JOSE MARIA PEREZ ALSINA

Càrrec: Col·laborador

Col·laborador especialitzat en comptabilitat, fiscalitat i auditoria. Diplomat en Ciències Empresarials. Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses. Censor Jurat de Comptes.

CRISTINA LÓPEZ AGUILAR

Càrrec: Col·laboradora

Col·laboradora especialitzada en Dret Laboral, Dret Concursal i assesoria jurídica. Llicenciada en Dret.

Entenem la comptabilitat com una eina imprescindible de gestió associada a una avançada cultura empresarial. L’obtenció dels estats financers correctes, així com el compliment de totes les seves obligacions, atorga especial rellevància als mencionats.

Oferim serveis integrals en assessorament fiscal, amb especial importància en serveis preventius i enfocats a una optimització de la càrrega tributària, tant quan a persones jurídiques com a persones físiques.

El nostre equip està capacitat per donar-vos resposta en les vostres necessitats derivades de qüestions generades dintre de l’àmbit mercantil, civil i jurídic processal.

El nostre equip de professionals conta amb una amplia experiència en Dret Laboral i facilita la prestació d’un assessorament expert i estratègic garantint tranquil·litat als nostres clients.

ÚLTIMAS NOTICIAS