IV JORNADA TRIBUTÀRIA (Barcelona-2019)

El dia 13 de març va tenir lloc, a l’Hotel Catalonia Plaza de Barcelona, la IV JORNADA TRIBUTÀRIA organitzada pel Col·legid’Economistes de Catalunya i amb la participació del REAF, Consell General d’Economistes. Va comptar, a més, amb el patrocini d’Empreses líders en programari del sector.

La JORNADA va estar composta per la docència de representants rellevants de l’Administració d’HISENDA, així com d’experts en el sector de l’advocacia fiscalista, Direcció General de Tributs de la Generalitat de Catalunya i de la Comissió de Fiscalistes CEC.

Seguint la nostra política de compromís amb els nostres clients, i amb la finalitat de poder prestar assessoraments amb el màxim rigor i actualitzats amb les normatives vigents, vam tenir el plaer de que el nostre despatx estigués representat amb l’assistència del soci Don José Sánchez Martínez, especialitzat en assessoria fiscal i auditoria.

En aquest acte es van impartir classes en matèria de fiscalitat i tributació en relació als següents temes:

  • El Model 720 després del dictamen motivat de la Comissió Europea.
  • Problemàtica actual a l’Impost de Successions i Donacions. Aspectes tributaris del pacte successori.
  • Aspectes conflictius en l’Impost de societats.
  • Reptes de l’Administració Tributària per al foment del compliment voluntari: assistència, prevenció i relació cooperativa.
  • Responsabilitat penal dels assessors fiscals i problemes amb la planificació fiscal.
  • Conseqüències fiscals del projecte de reforma comptable.