SERVEIS FISCALS

Prestem serveis integrals en assessorament fiscal, d’especial importància en aquells serveis preventius i enfocats a una optimització de la càrrega tributària, tant quant a persones jurídiques com a persones físiques.
La varietat en la tipologia dels nostres clients comporta la necessitat d’un profund coneixement de les normes atorgant a l’equip de professionalitats d’una gran versatilitat.
A més del compliment de tots els requisits derivats de la relació amb l’Administració Tributària als quals estan obligats les societats i particulars, apliquem una política activa d’informació i prevenció amb l’objectiu d’aplicar un assessorament de qualitat.

  • Assessorament fiscal a persones físiques i a persones jurídiques.
  • Seguiment d’obligacions fiscals.
  • Planificació fiscal en operacions de successió empresarial.
  • Obligacions tributàries derivades de processos de reestructuració empresarial
  • Polítiques fiscals preventives
  • “Due-diligence” fiscal.
  • Optimització de càrregues tributàries.
  • Planificació fiscal internacional.
  • Defensa davant procediments de revisió tributària.
  • Confecció de dossier de preus de transferència.
contact-fiscal

Entenem la comptabilitat com una eina imprescindible de gestió associada a una avançada cultura empresarial. L’obtenció dels estats financers correctes, així com el compliment de totes les seves obligacions, atorga especial rellevància als mencionats.

Oferim serveis integrals en assessorament fiscal, amb especial importància en serveis preventius i enfocats a una optimització de la càrrega tributària, tant quan a persones jurídiques com a persones físiques.

El nostre equip està capacitat per donar-vos resposta en les vostres necessitats derivades de qüestions generades dintre de l’àmbit mercantil, civil i jurídic processal.

El nostre equip de professionals conta amb una amplia experiència en Dret Laboral i facilita la prestació d’un assessorament expert i estratègic garantint tranquil·litat als nostres clients.

Últimas noticias